asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych

posiadanie tytułu co najmniej magistra,

–  prowadzenie udokumentowanej działalności w zakresie projektowania wnętrz

–  posiadanie doświadczenia w pracy architekta wnętrz

–  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu  projektowania architektury wnętrz

–  posiadanie doświadczenia w nauczaniu zdalnym

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wbaiis.utp.edu.pl.