asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do aplikowania o zatrudnienie w Katedrze Genetyki na stanowisku asystenta, nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wnb@ukw.edu.pl