asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

− stopień magistra w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport,

− dobra znajomość programów numerycznych do wspomagania prac inżynierskich i biurowych,

− umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej,

− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Kryteria dodatkowe:

− komunikatywny język angielski,

− dyspozycyjność czasowa,

–  umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

kreatywność w rozwiązywaniu problemów naukowych i technicznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbnauka@utp.edu.pl