inne

kadry@akp.bydgoszcz.pl
Akademia Kujawsko-Pomorska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Akademia Kujawsko-Pomorska poszukuje nauczyciela akademickiego z magistrem lub tytułem  doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu , w zakresie biochemii.

Wymagane dokumenty:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Oferty prosimy przesyłać na adres: kadry@akp.bydgoszcz.pl lub na adres uczelni.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@akp.bydgoszcz.pl