profesor uczelni

Wydział Mechatroniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Dziekan Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na Profesora Uczelni badawczo-dydaktycznego

O stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3. i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania:

  • ­    kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
  • ­    dorobek publikacyjny, potwierdzający kompetencje w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, o najmniej 7 publikacji (w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub redakcji naukowej takiej monografii lub artykułu naukowego opublikowanego
    w czasopismach naukowych, zamieszczonych w ministerialnym wykazie)
  • ­    doświadczenie dydaktyczne.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w załączonym dokumencie

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mechatronika@ukw.edu.pl