Profesor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Filia w Chorzowie ogłasza nabór na Profesora Uczelni w dziedzinie psychologii.

Nasze wymagania

 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online
 • uzyskany minimum stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia

Zakres obowiązków

 • Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Psychologia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (ksero) dyplomu doktora
 • kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
 • kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Załączniki