2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: 2500zł/mc brutto plus wynagrodzenie dodatkowe
  • Dziedzina nauki: informatyka

Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
• Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
• Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych.
• Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
• Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
• Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali tytuł magistra matematyki lub informatyki oraz doskonałe przygotowanie w obu tych dziedzinach. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Wymagane jest też dobre zrozumienie podstawowych pojęć teoretycznych i
wyników w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
 kryptografia
 teoria złożoności obliczeniowej
 teoria informacji

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na s.dziembowski+procontra@uw.edu.pl