adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Konkurs WGSR_K4_2023 na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej.

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku. 

Załączniki