Adiunkt / Wykładowca Filologia Angielska

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat, Tymczasowa
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Adiunkta – w Katedrze Filologii

Od kandydata oczekujemy:

 • spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20 lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższym i  nauce,
 • wykształcenia: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie Filologii Angielskiej ze specjalizacją nauczycielską;
 • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim,
 • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy ( w przypadku umowy o pracę),
 • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy
 • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online–w szczególności środowiska Google Workplace (Classroom, Meet);
 • biegłej znajomość języka polskiego

Forma zatrudnienia: do uzgodnienia

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • Podanie o zatrudnienie
 • Życiorys zawodowy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie kandydata, że WSTiJO będzie pierwszym miejscem pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydatów prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl
dziekanat@e-wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert: 30 listopada 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl