asystent w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

WNS/49/22                                                                                                                04.11.2022 r.

KONKURS OTWARTY

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
 im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk

badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns.cow1@ujd.edu.pl