Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Język wykładowy: angielski

Załączniki