profesor uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I EKONOMII UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, w zakresie prawa podatkowego
(umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, od dnia 01.10.2021 roku, pierwszy etat) na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wpie@ujd.edu.pl