Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Człowieku
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku.

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia lub pokrewnej;
 • znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej lub naukowej na rzecz uczelni;
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
 • dorobek naukowy potwierdzony wysokiej jakości publikacjami naukowymi z zakresu psychologii; przyporządkowanie działalności naukowej do dyscypliny psychologia;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz komunikację ze studentami i wykładowcami w języku angielskim;

Mile widziane

 • zdolności organizacyjne i kompetencje społeczne umożliwiające efektywne zarządzanie dużym i dynamicznie rozwijającym się Wydziałem, w tym inicjowanie nowych działań prorozwojowych;
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy;

Zakres obowiązków

 • podejmowanie działań działania i decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału,
 • pełnienie nadzoru nad sprawami wydziału, pracami rozwojowymi w ramach wydziału,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny,
 • realizowanie powierzeń zajęć dydaktycznych oraz dostosowywanie programów studiów we współpracy z Prorektorem ds. Kształcenia

Oferujemy

 • umowę o pracę w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę w nowoczesnym kampusie uczelni w centrum Warszawy;
 • możliwość zaproponowania i wdrożenia własnej wizji rozwoju Wydziału;
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;
 • możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu doktora habilitowanego lub tytułu profesora;
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;
 • wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań;
 • benefity socjalne (m. in. karta Multisport, pakiet Enel-Med).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem dotychczasowej ścieżki akademickiej, doświadczenia zawodowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.);
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;
 • kopie dyplomów poświadczających uzyskany tytuł zawodowy, stopnie naukowe lub tytuł naukowy;
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.