1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Politechnicznym

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów: Biologia z elementami genetyki, Mikrobiologia.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.06.2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  29.06. 2023 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ans-elblag.pl.