1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Pedagogiczno-Językowy
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Miejsce: Elbląg
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1.        Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo.

2.        Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów: językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo kognitywne, pragmatyka, socjolingwistyka, historia języka angielskiego, wstęp do psycholingwistyki. Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa oraz praktyczne doświadczenie w pracy poza uczelnią wyższą.

3.        ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Opis ogłoszenia

Załączniki