1 stanowisko adiunkt

Instytut Ekonomiczny
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomicznym w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 15 lipca 2022 roku.

Szczegółowy opis ogłoszenia znajduje się na stronie Uczelni: https://ans-elblag.pl/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-ie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ie@ans-elblag.pl