Starszy wykładowca w grupie dydaktycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomicznym w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Osobie zatrudnionej na w/w stanowisku będą powierzone zajęcia dydaktyczne i prace organizacyjne na rzecz Instytutu Ekonomicznego i Uczelni. W szczególności zajęcia dydaktyczne będą dotyczyły finansów publicznych i prawa finansowego, prawa podatkowego , prawa rynków finansowych, prawa dewizowego, prawa zamówień publicznych i bankowości.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ie@pwsz.elblag.pl