wykładowca/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Konkurs na stanowisko stanowisko wykładowca w Instytucie Politechnicznym

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.06.2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  29.06. 2023 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ans-elblag.pl.