1 Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o sztuce

Opis stanowiska

WNKS-06/2022

 

Warunki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego; zatrudnienie na pełny etat, na czas określony od 1 października 2023 do 30 września 2025

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574) i Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Załączniki