2 stanowiska adiunkta

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 4.11.2021

Zatrudnienie pełnoetatowe na 12 miesięcy w projekcie badawczym SONATA 14 „ Badanie wczesnego wszechświata przy pomocy fal grawitacyjnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie budowa modeli cząstkowych i badanie ich implikacji z naciskiem na sygnały w postaci fal grawitacyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 4.11.2021

Full-time contract for 12 months within the research project SONATA 14 „Exploring the early universe with gravitational wave” funded by National Science Centre, Poland.  The main task of the successful candidate will be to build new models of early universe physics and compute their possible signals with a focus on signals in form of gravitational waves.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl