adiunkt

psychologia@hektor.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@hektor.umcs.lublin.pl