adiunkt

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie : https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,adiunkt,117503.chtm

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psych@mail.umcs.pl