Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badania Gier i Technologii
Informacyjnych, pełen etat.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr.grenda@ukw.edu.pl