Adiunkt (badawczy)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 29.10.2021

Oferta dotyczy pozycji adiunkta badawczego w pełnym wymiarze godzin (24 miesiące) w projekcie NCN Sonata-Bis 9: „Kwantowa Informacja w Kwantowych Teoriach Pola i Holografii: Dynamika i Złożoność”. Projekt dotyczy badania korespondencji AdS/CFT z perspektywy kwantowej informacji i obliczeń kwantowych w teoriach pola. Od kandydatki/kandydata oczekujemy specjalizacji i prowadzenia badań nad aspektami złożoności obliczeniowej w teoriach pól kwantowych oraz w korespondencji AdS/CFT.

Wszelkie zapytania dotyczące tego stanowiska należy kierować do dra Pawła Caputy (pcaputa [at] fuw.edu.pl).

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

COMPETITION OPENING DATE: 29.10.2021

A full-time postdoctoral position (24 months) is available in the project NCN Sonata-Bis 9: “Quantum Information in Quantum Field Theories and Holography: Dynamics and Complexity”. The project is focused on exploring the AdS/CFT correspondence from the perspective of quantum information and quantum computation in quantum field theories. A successful candidate is expected to conduct research on complexity in quantum field theories and the AdS/CFT correspondence.

All inquiries in regard to this position should be sent to Pawel Caputa (pcaputa [at] fuw.edu.pl).

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl