Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Oczekuje się, że kandydat będzie miał stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymany nie później niż 7 lat przed końcem roku 2021. Od kandydata oczekuje się wiedzy na temat: kinematyki i dynamiki kanonicznej pętli kwantowej grawitacji (LQG), w tym kwantowego operatora więzów skalarnych i   operatorów kwantowych efektywnych hamiltonianów, metod redukcji symetrii LQG, metod półklasycznych i efektywnych hamiltonianów, diagramatycznego   rachunku splataczy kolorujących sieci spinowe.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Badania będą prowadzone w dyscyplinie nauki fizyczne.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The planed employment will be realized within the SHENG project “Dynamics and Extensions of Loop Quantum Gravity” financed by the National Science Center. The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, at the Faculty of Physics of the University of Warsaw under the supervision of Prof. dr. hab. Jerzy Lewandowski. The employment period is 6 months. The starting date of the appointment is to be agreed on with the selected candidate but must be before the end of February 2022.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018. (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl