Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziedzina: Nauki biologiczne (biologia molekularna, biochemia lub biofizyka)

Opis:Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Projektowanie modyfikowanych mRNA jako szczepionek oraz nośników białek terapeutycznych. Badania nad ich immunogennością w kontekście aktywności translacyjnej i stabilności komórkowej.

Kierownik projektu: Prof. Edward Darżynkiewicz

Numer konkursu: CeNT-36-2022

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Warszawskiego