adiunkt (badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Narodowego Centrum Nauki (NCN). W szczególności kandydat musi łącznie spełniać następujące warunki:

• uzyskał stopień doktora w ciągu 7 lat przed przystąpieniem do projektu. Okres ten może zostać przedłużony o czas trwania (ponad 90 dni) udokumentowanych świadczeń chorobowych lub fizjoterapeutycznych z powodu niezdolności do pracy. Okres ten można również przedłużyć o liczbę miesięcy urlopu wychowawczego przyznanego zgodnie z Kodeksem pracy, a w przypadku kobiet o 18 miesięcy na każde dziecko urodzone lub adoptowane, w zależności od tego, która opcja jest bardziej korzystna;

• w momencie otrzymywania wynagrodzenia nie może otrzymywać żadnego innego wynagrodzenia ze środków przydzielonych jako koszty bezpośrednie w ramach projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.

Nie przewiduje się refundacji kosztów na realokację i kosztów podróży do domu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

 

The main tasks of the successful candidate will be to participate in the theoretical research linked to the LHC experimental programme, in close interactions with the experimental group at the Bergen University, on search for dark matter and new electrically neutral stable particles with mono-jet and mono-higgs signatures, constraining the mechanism of the Electroweak Phase Transition by di-higgs boson production, probing new sources of CP violation in the Higgs-fermion sector, investigating the sphaleron and mini-black hole production at the LHC and its dependence on the mechanism of the  Electroweak Phase Transition.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl