adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia

Opis stanowiska

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko typu adiunkt badawczy (ekwiwalent post-doca), w ramach grantu ERC „Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets?”. Zadaniem osoby zatrudnionej będzie trójwymiarowe modelowanie hydrodynamiczne gwiazd AGB w układach podwójnych. W szczególności badana będzie ewolucja systemu w wyniku przepływu masy z gwiazdy AGB na towarzysza w formie wiatru gwiazdowego. Wyniki modelowania będą porównywane z obserwacjami tego typu układów.

 

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać e-mailowo na hiringERC@astrouw.edu.pl.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Przy realizacji zatrudnienia osoba wyłoniona w konkursie ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

We invite applications for a research adjunct position (postdoctoral research equivalent) at the Astronomical Observatory, University of Warsaw, Poland, in an ERC grant „Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets?”. The successful applicant will work on 3D hydrodynamical modelling of AGB stars with companions. Special focus will be put on the evolution of the system in the course of mass exchange between the host and the companion resulting from the AGB wind. Results of this modelling will then be verified against phase-resolved observations of such systems.

 

If you have questions, please send an e-mail to hiringERC@astrouw.edu.pl.

 

This job advertisement is the first step of the hiring process. Selected candidates will be required to present original documentation.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

Załączniki