adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczych zainteresowanego badaniami zgodnymi z profilem badań w Katedrze Astrofizyki Obserwacyjnej w Obserwatorium Astronomicznym UW, czyli astronomii/astrofizyki obserwacyjnej. Oczekujemy, że zwycięzca konkursu dołączy do zespołu projektu OGLE.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2023 r. i kończące się 31 grudnia 2024 r., z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574). W szczególności poszukujemy kandydata/kandydatki posiadającego stopień naukowy doktora w dyscyplinie astronomia legitymującego się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych, poświadczonym publikacjami, a także doświadczeniem  w prowadzeniu obserwacji astronomicznych, ich analizie i interpretacji.

 

We offer a position of assistant professor (adiunkt) in the research group, with research interests consistent with the profile of investigations conducted at the Observational Astronomy Division  of the Astronomical Observatory of the University of Warsaw.

We are offering a temporal contract, starting not earlier than August 1, 2023, ending December 31, 2024, with possible extension for another 12 months.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574). In particular we seek a candidate with the PhD degree in astronomy, with a substantial experience in  research, and a good publication record. The successful candidate should have experience in observational astronomy. The detailed requirements are listed below.

The candidate is expected to join the OGLE Project to conduct original research in observational astronomy.

Załączniki