Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Załączniki