adiunkt/profesor uczelni

kadry@akp.bydgoszcz.pl
Akademia Kujawsko-Pomorska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Akademia Kujawsko-Pomorska poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem doktora lub doktora habilitowanego lub profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie geodezji i kartografii.

Wymagane dokumenty:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Oferty prosimy przesyłać na adres: kadry@akp.bydgoszcz.pl lub na adres uczelni.