Adiunkt – Psychologia

Instytut Pedagogiki i Psychologii
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

OFERTA PRACY

Uczelnia: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii 

Termin przesyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2022 r. 

Adres do przesyłania zgłoszeń: rektorat@mac.edu.pl

Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

 

Instytut Pedagogiki i Psychologii WSM w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko ADIUNKTA – PSYCHOLOGIA w wymiarze pełnego etatu 

 

Od kandydatów oczekujemy:

·         Wykształcenia wyższego (tytuł zawodowy magistra), stopnia doktora nauk społecznych (humanistycznych) w dyscyplinie psychologia;

·         Doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, kompetencji dydaktycznych; 

·         Doświadczenia zawodowego (praktycznego) związanego z kształceniem psychologicznym zdobytego poza  uczelnią wyższą;

·         Umiejętności korzystania z narzędzi kształcenia na odległość (Moodle, MS Teams itp.);

·         Udokumentowanego dorobu naukowego i chęci do rozwoju zawodowego w zakresie aktywności naukowej;

·         Znajomości języka angielskiego. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej aktualne CV wraz z informacjami na temat:

·   dorobku naukowego;

·   dorobku zawodowego – akademickiego i zdobytego poza strukturami uczelni;

·   tematyki prowadzonych dotychczas zajęć/przedmiotów. 

Prosimy również o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016, oraz Ustawą z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy – Dz. U. z 2018 r. poz. 108 wraz ze zmianami).

Dokumenty prosimy przesłać na adres: rektorat@mac.edu.pl    W tytule maila prosimy wpisać: ADIUNKT  PSYCHOLOGIA.

Dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą i informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@mac.edu.pl