Adiunkt w grupie pracowników badawczych

KOlegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Instytucie Studiów Międzynarodowych w związku z realizacją projektu Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments (DIGITISLAM)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kes@sgh.waw.pl