Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w grupie pracowników badawczych
w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Instytucie Studiów Międzynarodowych
w związku z realizacją projektu Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments (DIGITISLAM)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kes@sgh.waw.pl