Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Dziekan
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w grupie pracowników badawczych
w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Instytucie Studiów Międzynarodowych
w związku z realizacją projektu Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments (DIGITISLAM)

Załączniki