asystent

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich z zakresu informatyki.

Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych i/lub osiągnięć dydaktycznych.

Biegła znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inzynieria@up.poznan.pl