ASYSTENT

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia, psychologia

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą Wałbrzychu
ogłasza konkurs na stanowisko asystent w Instytucie Społeczno-Prawnym
w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@puas.pl