asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu geodezji i geoinformatyki, w szczególności geodezji inżynieryjnej, programowania w geodezji, zaawansowanych metod analiz przestrzennych, teledetekcji i przetwarzania zobrazowań cyfrowych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aurelia.plewa@pwr.wroc.pl