lektor języka hiszpańskiego

Szkoła Języków Obcych
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyrektor Szkoły Języków Obcych UW ogłasza, za zgodą JM Rektora UW, konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w grupie pracowników dydaktycznych (1 stanowisko)

Okres zatrudnienia: 1 rok

Termin rozpoczęcia pracy:  1.10.2022

Wymiar etatu: pełen etat

Wymagania:

1) pełna zdolność do czynności prawnych;

2) korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) niekaralność karna dyscyplinarna wydalenia z pracy w uczelni lub wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;

5) ukończenie studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych/kulturoznawczych
 w zakresie języka hiszpańskiego;

6) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lektoratów języka hiszpańskiego na uczelni wyższej;

7) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu kursów komplementarnych;

8) uprawnienia pedagogiczne do nauczania języków obcych;

9) ukończenie kursów doskonalenia zawodowego, udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje dydaktyczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja.szjo@uw.edu.pl