Stażysta podoktorski (badacz wizytujacy)(CeNT-64-2022)

Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (badacza wizytującego) w grupie pracowników badawczych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Nowe metody obliczania zespolonych powierzchni energii potencjalnej i własności spektroskopowych dla elektronowych stanów rezonansowych

Kierownik projektu: Wojciech Skomorowski

Numer konkursu: CeNT-64-2022

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl