asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Cywilnego.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@prawo.ug.edu.pl