Doktorant (CeNT-14-2023)

  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii, wraz z Kierownikiem Projektu, ogłaszają otwarcie konkursu na dwa stanowiska Doktoranta w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych- Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: CHEMCAP. Physicochemical properties and phenomena in a novel chemical capacitor setup

Kierownik projektu: prof. Wojciech Grochala

Numer konkursu: CeNT-14-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.