asystent

Wydział Chemii, Katedra Analizy Środowiska
Uniwersytet Gdański

OPIS: stanowisko asystenta w Zakładzie Analiz Środowiskowych, obejmujące następujące tematy:

  • analityka i monitoring środowiska pod kątem obecności trwałych i nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska,
  • optymalizacja warunków ekstrakcji mieszanin farmaceutyków z wodnych matryc środowiskowych przy użyciu konwencjonalnych i zaawansowanych technik, w tym: technik pasywnych,
  • opracowanie i walidacja metod analitycznych umożliwiających oznaczanie pozostałości farmaceutycznych i produktów ich transformacji w środowisku wodnym z wykorzystaniem technik chromatografii cieczowej i/lub gazowej połączonej ze spektrometrią mas,
  • opracowanie efektywnych metod ekstrakcji z zastosowaniem innowacyjnych sorbentów, w tym: nanorurek węglowych,
  • rozwój metod oznaczania wybranych zanieczyszczeń z wykorzystaniem technik chromatograficznych i łączonych,
  • statystyczna ocena wyników. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl