adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE•prowadzenie na studiach I i II stopnia przedmiotów z zakresu informatyki, programowania obiektowego, systemów wbudowanych i techniki mikroprocesorowej

WYMAGANIA PODSTAWOWE•stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika•co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej•udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika•udokumentowane doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia dydaktyki w uczelni wyższej, szczególnie w zakresie: informatyka, programowanie obiektowe, systemy wbudowane i technika mikroprocesorowa•dobra znajomość języków programowania: C, C++, Python, Java, Kotlin, VHDL•dobra znajomość środowisk programistycznych PyCharm, Android Studio, Intellij, STM32CubeIDE, VSCode•dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowo-technicznych

WYMAGANIA DODATKOWEznajomość języka polskiego

WYMAGANE DOKUMENTY 
•podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. Nauki•życiorys•odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskch•odpis dyplomu doktora nauk technicznych•informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

TERMIN SKŁADANIA OFERT:16.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr.weia@pg.edu.pl