ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BROMATOLOGII

Wydział Farmaceutyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór na stanowiska

ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BROMATOLOGII

 

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

0,5 wymiaru czasu pracy x 2 etaty

zatrudnienie: umowa na czas określony (12 miesięcy)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl