1 asystent

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE:
chemia bionieorganiczna, sulfonamidy, potencjometria, spektroskopia UV-Vis, woltamperometria cykliczna (CV), woltamperometria pulsowa-różnicowa (DPV), chromatografia HPLC, właściwości kwasowo-zasadowe związków niskocząsteczkowych, wyznaczanie wartości pKa, wyznaczanie właściwości kompeksotwórczych z jonami metali bloku d, analiza oddziaływań z biomolekułą DNA, technologia switchSENSE

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Stanowisko obejmujące badania dotyczące syntezy oraz analityki chemicznej w dziedzinie chemii bionieorganicznej. Wykorzystywanymi w tym celu technikami są m.in. potencjometria, spektroskopia UV-Vis, woltamperometria cykliczna (CV), woltamperometria pulsowa-różnicowa (DPV), spektroskopia FTIR oraz wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC. Szczegółowe badania opierają się na syntezie pochodnych sulfonamidowych, określaniu ich właściwości kompleksotwórczych z metalami bloku d, wyznaczaniu właściwości kwasowo-zasadowych związków oraz określaniu ich wartości pKa. Ponadto analiza obejmuje również badanie oddziaływań związków niskocząsteczkowych z biomolekułą DNA. Dodatkowymi atutami kandydata będą znajomość i doświadczenie (udokumentowane, np. publikacja) w zastosowaniu techniki switchSENSE.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl