1 stanowisko adiunkt

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii.

Zadania:

 • prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z ekonomią w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie badań  naukowych w obszarze ekonomii, z wykorzystaniem metod statystycznych,
 • tworzenie zespołów naukowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych,
 • doktorat z ekonomii,
 • doświadczenie badawcze  w zakresie ekonomii, wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych potwierdzone publikacjami

Dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. nauki PG, do którego należy dołączyć:

 • kwestionariusz osobowy,
 • CV w jęz. ang.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • lista osiągnięć naukowych oraz wykaz publikacji naukowych,
 • plan badań badawczych na następne dwa lata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą

Zgłoszenia należy przesłać:

 • na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 • lub drogą mailową na adres: aleksandra.czarnecka@zie.pg.edu.pl (tytuł maila: „oferta pracy – adiunkt w Katedrze Ekonomii”)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl