1 stanowisko adiunkt

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Adiunkt ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Statystyki i Ekonometrii.

Zadania:

 • Kandydat/ka będzie brał/a aktywny udział w prowadzeniu badań naukowych w Katedrze
 • Kandydat będzie aktywnie uczestniczył w pracy zespołów naukowych powołanych w ramach Katedry

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych,
 • doktorat z ekonomii,
 • doświadczenie badawcze w zakresie ekonomii, wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych potwierdzone publikacjami

Dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. nauki, do którego należy dołączyć:

 • Kwestionariusz osobowy
 • CV
 • Odpis dyplomu magistra lub doktora
 • Wykaz dorobku naukowego
 • Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub mailowo na adres: Aleksandra.Czarnecka@zie.pg.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close