adiunkt

W
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi od października 2021 roku.

Poszukiwany/a jest anglista/ka posiadający/a stopień naukowy doktora w zakresie nauki o sztuce, oraz stopień magistra z filologii angielskiej (bądź równoważny), posługujący/a się językiem angielskim na poziomie C2, prowadzący/a własne badania naukowe na forum międzynarodowym, wykazujący/a się doświadczeniem w podejmowaniu i prowadzeniu współpracy międzynarodowej. Spodziewane jest wykazanie sprecyzowanych planów naukowych w zakresie nauk o sztuce (teatrologia). Wskazane jest doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i/lub kierownik, jak również doświadczenie praktyczne w sztukach scenicznych oraz obeznanie w specyfice funkcjonowania instytucji teatralnych.

Poszukiwana osoba powinna wykazać zdolność angażowania do pracy praktycznej i projektowej studentów na studiach I i II stopnia, w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim na wysokim poziomie (C1-C2), zwłaszcza w zakresie języka pisanego i języka akademickiego oraz gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach kursów oferowanych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki (w szczególności: zarządzanie instytucjami artystycznymi).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl