adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o sztuce (specjalność teatrologia). Wysoka ocena pracy doktorskiej. Dorobek naukowy z zakresu nauk o sztuce, wiedzy o teatrze, wiedzy o filmie.

Wysokie kompetencje naukowe w zakresie teatru i dramatu XX wieku.

Udział w międzynarodowych projektach naukowych.

Doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego na kierunkach teatrologicznych. Doświadczenie w zakresie koordynacji projektów studenckich, opieki merytorycznej i dydaktycznej nad kołami naukowymi.

Umiejętności językowe umożliwiające przygotowanie i prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Doświadczenie w organizacji i promocji wydarzeń naukowych i artystycznych, w tym zarządzanie stronami internetowymi.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy z trójmiejskimi ośrodkami kulturalnymi, teatralnymi i z gdańskim środowiskiem naukowym.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl