Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: archeologia

1. posiadać stopień naukowy doktora – dyscyplina archeologia;

2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie archeologii neolitu, eneolitu i wczesnej epoki brązu na Nizinie Środkowoeuropejskiej;

3 posiadać dodatkowe kwalifikacje w zakresie analiz danych archeologicznych stosowanych w badaniach młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu;

4. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze posługiwać się językiem angielskim;

5. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl